[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: (Logo contest) Arch Linux T-shirtXin chào,

Tóm tắt tình thế hiện tại:

* Đăng ký: An (1), Anh (2), Doan (1), Hoàng (1), Hòa (2), Phú (1), 
* Chọn logo: 3 vote cho StreetArt, 2 vote cho Official logo
* Chỗ in dự kiến: (còn đang chọn)

Mình sẽ nhờ một vài bạn chỉnh lại cái logo StreetArt, sau đó đưa mọi người xem bản thiết kế cuối cùng để góp ý hoặc rút lại quyết định đăng ký :D 

Chúc vui,

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115