[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(Logo 1) * Re: Arch Linux T-shirtXin chào,

Mình gửi các bạn một trong hai logo dùng để in Tshirt: Tình hình là một số bạn vẫn muốn in official logo, nên sẽ có cả hai :) Logo còn lại (StreetArt) mình đã nhờ thiết kế lại (và cũng liên hệ tác giả để xin bản .svg).

Hình gửi kèm là hình *.png (bản gốc là hình *.svg), chỉ thêm dòng chữ "Keep It simple, stupid" so với official logo của Arch. Logo này sẽ in ở cả mặt trước và sau của áo. Mình cũng thử với logo đặt biểu tượng của arch ở trên (dòng chữ phía dưới) nhưng không ép phê như cái này.

Các bạn góp ý nhé (đặc biệt là các bạn đăng ký áo với official logo.)


Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

Attachment: tshirt_official_logo.png
Description: PNG image