[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: (Logo 1) * Re: Arch Linux T-shirtOn Tue, 31 May 2011 01:28:34 -0700 (PDT)
h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Cai chop cua chu A co ve sac qua nhi? mac vo giong nhu minh dang bi
> mui giao dam nguoc vay, cai nay ve mat Feng shui co ve ko dc tot lam
> neu ai do tin vao no. Bac thu doi qua cai chop tu hon mot chut xem
> co de chiu hon ko?
> 

Nice idea! Mình sẽ xem và điều chỉnh lại !

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115