[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(Logo 2) * Re: Arch Linux T-shirtHình đính kèm là logo thứ hai :) Logo này rất đẹp. Bác Hòa sẽ đăng ký cái này chứ, hay là cái logo kia hehe

Mình sẽ chốt lại hai logo, sau đó xác nhận với mọi người về thiết kế và kiểu dáng.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

Attachment: tshirt_street_art_logo.png
Description: PNG image