[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: (Logo 2) * Re: Arch Linux T-shirtOn 06/01/11 at 11:44am, Anh K. Huynh wrote:
> 
> Hình đính kèm là logo thứ hai :) Logo này rất đẹp. Bác Hòa sẽ đăng ký cái này chứ, hay là cái logo kia hehe
> 
> Mình sẽ chốt lại hai logo, sau đó xác nhận với mọi người về thiết kế và kiểu dáng.
> 
> Chúc vui,
> 
> -- 
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115

Chữ "đơn giản" viết sai chính tả kìa bác Kỳ :-D 

Mà em thích "Keep it simple, stupid" hơn :-P 

-- 
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U