[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: (Logo 2) * Re: Arch Linux T-shirtOn Tue, 31 May 2011 21:55:31 -0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Chữ "đơn giản" viết sai chính tả kìa bác Kỳ :-D 

Mình biết rồi. Cái đó chỉnh sau :)

> Mà em thích "Keep it simple, stupid" hơn :-P 

Ah... nhiều kiểu rồi đây. Thôi mỗi người in một kiểu, thích gì chiều đó :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115