[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Final log for Arch fan @ SaigonXin chào,

Đính kèm thư này là logo cuối cùng để in áo (in ở cả hai mặt trước và sau). Áo thun màu trắng, có cổ khá lịch sự, có thể mặt đi chơi hoặc đến công ty. Ngày mai mình sẽ đi đặt áo, cuối tuần tới sẽ có gửi các bạn.

Thông tin đặt hàng: An (1), Anh (2 áo), Doan (1), Hoàng (1), Hòa (2), Phú (1).

Các bạn có góp ý, thay đổi về số lượng, hoặc đăng ký thêm thì liên hệ với mình qua thư riêng.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

Attachment: 102620-archlinux_streetart-kiss-final.png
Description: PNG image