[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Final log for Arch fan @ SaigonOn Mon, 13 Jun 2011 13:06:53 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Tin xấu: Do một trục trặc về kiểu áo, tối nay mình sẽ đi mấy siêu
> thị kiếm áo để in: vì áo của các chỗ in xấu hoặc không đạt yêu cầu.
> Việc in áo không hoàn thành trong tuần vừa rồi được, thành thật xin
> lỗi các bạn.

Tin xấu hơn nữa: Mình đi tìm áo mà tìm hổng ra áo "sạch" để in .

Do mình in khoảng 10 cái, tiền in khoảng 80 ngàn, tiền áo chừng 100 - 150. Với yêu cầu "chống nhạt màu, áo có cổ, áo vải trơn / không phải áo cá sấu" thì áo của tiệm in có lẽ không đạt tiêu chuẩn và không đáng với số tiền bỏ ra.

Logo đã xong rất đẹp. Còn khâu tìm áo này hơi khó. Mình sẽ hỏi thêm. Bạn nào biết thì góp ý nhé.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115