[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: yaourt . lưu lại gói đóng bởi yaourtOn Sat, 27 Aug 2011 09:50:48 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> Các tùy chọn này yaourt đã hỗ trợ cho mình rồi. Có thể chỉnh ở
> $HOME/.yaourtrc
> Như các tùy chỉnh ví dụ theo máy em
> DEVELBUILDDIR="/home/firephoenix/build/devel"
> TMPDIR="/home/firephoenix/build"
> EXPORT=1
> EXPORTDIR="/home/firephoenix/build/packages"

Good tips :) Thanks!


> P/s Theo em ko nên dùng repo archlinuxfr vì đa phần các gói trên
> này đã cũ.

Có xài thôi, cũ tí không vấn đề. Chính vì ruby-187 *cũ* và không có
trong official mirror (chỉ hỗ trợ ruby 19), kiểu như python2.x bị bỏ
qua bởi python3.x vậy đó, nên mình thấy dùng archlinuxfr khá tiện
lợi.

Ngoài ra, nếu có phiên bản mới ở repo khác thì phiên bản cũ ở
archlinuxfr sẽ bị bỏ qua!

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115