[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: yaourt . lưu lại gói đóng bởi yaourt> 
> (3) Cách cuối cùng, khi bạn bắt buộc phải biên dịch từ mã nguồn, thử
> tìm gói từ AUR (ii): có thể dùng giao diện web, nhưng cách đơn giản
> là như sau:
> 
> (3a) Cài gói yaourt theo chỉ dẫn ở (iii)
> (3b) Dùng @yaourt -sS tên gó[email protected] thay cho @pacman [email protected] để tìm kiếm
> (3c) Dùng @yaourt -S tên gó[email protected] để biên dịch và cài đặt gói
> 
> @[email protected] sẽ tự động lấy thông tin từ AUR (ii), biên dịch gói và cài
> đặt vào. Một trong những điều có thể gây phiền toái là sau khi
> @[email protected] biên dịch và cài đặt gói thành công, gói sẽ bị xóa (vì nó
> được lưu trong thư mục tạm /tmp/). Việc lưu gói lại là cần thiết, để
> sau này có gì lấy ra xài, đỡ mất công làm lại từ đầu.
> 
bác chuyển sang dùng aurget đi, sẽ thích ngay ấy mà ;-) 

Hoang

-- 
Real programs don't eat cache.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U