[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: pkgtoolsOn Wed, 7 Sep 2011 09:13:08 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Lâu lâu đọc linh tinh thấy có chạy một vài lệnh mà không biết nó
> nằm trong gói nào để cài đặt, thế thì tìm với pkgtools chơi 

Cảm ơn bác Hoàng :) Thứ này ngon.

Mình thấy gói pacgraph cũng phê. Nhưng mình cài từ mã nguồn vô xài 0
được. Bác nào thử rồi cho kết quả với nha :P "pacgraph" sẽ cho mối
liên hệ giữa các gói trong hệ thống, ở dạng text hoặc dồ họa (dot
language!)

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115