[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] minhhieuCó thể cài từ AUR
https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=13030

On 9/29/11, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Wed, 28 Sep 2011 20:16:21 -0700 (PDT)
> "[email protected]" <[email protected]> wrote:
>
>> toi muon cai ttf-ms-fonts . toi phai lam cach nao?
>>
>
> Hiếu ơi khi viết thư nhớ đặt cái tiêu đề cho hợp lý nha. Chơi cái
> tiêu đề "minhhieu" thì là hot hết chỗ nói luôn. Xem đây thì biết nè:
> http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
> Câu hỏi chính thì mình không biết :D Mấy bạn khác có thể giúp.
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>