[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cài yaourtTôi đã đọc cài yaourt trên wiki nhưng tui làm vẫn chưa được. Bạn nào
biết cài có thể hướng dẫn từng bước được không? Cảm ơn.