[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài yaourtTôi đã đọc cài yaourt trên wiki nhưng tui làm vẫn chưa được. Bạn nào
biết cài có thể hướng dẫn từng bước được không? Cảm ơn.
 
Cách thứ nhất: (dễ dàng trong việc cài đặt)

add this repository:

[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/$arch

to /etc/pacman.conf, and run:
pacman -Sy yaourt

Cách thứ 2:

Còn nếu cái từ AUR thủ công thì đầu tiên tải và biên dịch package-query tại đây:
https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=35915
Và sau đó là tải và biên dịch yaourt tại đây:
http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=5863

Hướng dẫn sử dụng và build các gói từ AUR thì xem tại đây:
https://wiki.archlinux.org/index.php/AUR