[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài yaourtOn Sat, 1 Oct 2011 20:55:52 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> >
> > Tôi đã đọc cài yaourt trên wiki nhưng tui làm vẫn chưa được. Bạn
> > nào
> >
> biết cài có thể hướng dẫn từng bước được không? Cảm ơn.

Xài Arch thì phải xác định là "tự xử" nhiều lắm Hiếu ơi. Mình đã cảnh
báo trước rồi, thật khó để chỉ từng bước được. Muốn "dễ dàng" thì dùng
Ubuntu, Fedora core!

Chúc may mắn :)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115