[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỏi: Cài modem 3G của viettelXin chào,

Bạn nào có kinh nghiệm cài Modem 3g của Việttel trên Arch (64-bit càng
tốt) không?

Trong modem 3g của Viettel (mình nhớ là chạy thiết bị có mã Huwei
E173xx), có bộ cài cho Linux, nhưng bộ cài này đòi hỏi dịch một mô-đun
cho nhân. Bộ dịch không thành công :(

Mình dùng @[email protected] và @[email protected] trong @[email protected] để kết nối thì thấy
có nhận ra thiết bị, sau đó mình vào Windows lấy số để quay là *99#,
nhưng do không có password và nhiều thông tin khác nên chẳng thể quay
được :(

Mình thiếu các thông tin bổ sung vì cài giúp cho người bạn, hôm chủ
nhật rồi, bi chừ ngồi nhớ lại thôi.

Cảm ơn nhiều!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115