[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelEm xài HSPA USB E173Eu-1 bình thường mà anh. (Arch x86_64)

Em làm theo hướng dẫn trên Wiki
https://wiki.archlinux.org/index.php/USB_3G_Modem
Cài xong 3 gói usbutils, usb_modeswitch, modemmanager là networkmanager nhận usb 3G ngon lành cành đào. Chỉ việc click thiết lập thông tin mạng và xài.

Không cần phải đụng tới cái ct đi kèm của Viettel (em chưa bao giờ đụng tới nó).