[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelOn Tue, 18 Oct 2011 21:04:59 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> Em xài HSPA USB E173Eu-1 bình thường mà anh. (Arch x86_64)
> 
> Em làm theo hướng dẫn trên Wiki
> 
> > https://wiki.archlinux.org/index.php/USB_3G_Modem
> 
> Cài xong 3 gói usbutils, usb_modeswitch, modemmanager là
> networkmanager nhận usb 3G ngon lành cành đào.

Ahha cảm  ơn nhiều. Mình sẽ thử lại xem.  

> Chỉ việc click thiết lập thông tin mạng và xài.

Cái này khó nè. Thông tin mạng thì mình chỉ thấy cái số để quay *99#
thôi. Ngoài ra còn thông tin gì nữa ?

> Không cần phải đụng tới cái ct đi kèm của Viettel (em chưa bao giờ
> đụng tới nó).


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115