[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettel

2011/10/19 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 18 Oct 2011 21:04:59 +0700
 Cái này khó nè. Thông tin mạng thì mình chỉ thấy cái số để quay *99#
thôi. Ngoài ra còn thông tin gì nữa ?

Việc đó chỉ là chọn nhà mạng và chọn kiểu kết nối là DCOM 3G trong list thôi anh :). Khi anh kết nối lần đầu. Rất đơn giản.