[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelOn Wed, 19 Oct 2011 07:57:50 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> 2011/10/19 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Tue, 18 Oct 2011 21:04:59 +0700
> >  Cái này khó nè. Thông tin mạng thì mình chỉ thấy cái số để quay
> > *99# thôi. Ngoài ra còn thông tin gì nữa ?
> >
> > Việc đó chỉ là chọn nhà mạng và chọn kiểu kết nối là DCOM 3G trong
> > list
> thôi anh :). Khi anh kết nối lần đầu. Rất đơn giản.

Được rồi. Cảm ơn nhiều nha:) Do có người làm rồi nên mình tự tin hẳn :D
Té ra là hôm trước mình cài được, nhưng mà mình không biết dùng KDE, nên
không biết bật cái 3G ra sao cả.

Đúng là KDE chuối thiệt, vào "Network Setting" mà không có chỗ kết nối,
phải dùng cái "applet" của nó hiện dưới góc phải màn hình, trên
taskbar. Lỡ em nào lỡ xóa mất cái *applet* đó thì có mà khóc.

KDE (hay networkmanager!?) cũng chuối thế này nữa: khi kết nối wifi mà
chưa có password thì nó chỉ báo lỗi, nếu cứ cố mà làm cho nó kết nối
thì nó cứ báo lỗi hoài và rồi hiện ra thông báo Crash :D Té ra là phải
vào *Networking Settings* rồi sau đó thêm password vô, rồi lại nhảy ra
cái *applet* đó chọn vào mạng là xong . Ui trời, rối thế! Mình ở nhà
dùng dòng lịnh mà càn đỡ rối hơn :D


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115