[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelOK, để em thử. Nhưng muốn cài thêm plugin flash cho firefox thật không biết lấy file loại nào và muốn thử google chrome nhưng chưa biết cài sao. Em đang mò thử đây.

Vào 08:33 Ngày 23 tháng 10 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sun, 23 Oct 2011 00:31:20 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> Thử lại thấy tốc độ vào mạng chậm, không biết làm sao nhanh hơn (so
> tốc độ với windows).

Thử dùng chương trình nào đó đo tốc độ xem. Đo vài lần chứ ... mạng Vn
mà , chẳng biết đâu mà lần :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--
Phuoc