[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Flash , Chrome * Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelOn Sun, 23 Oct 2011 12:11:50 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> OK, để em thử. Nhưng muốn cài thêm plugin flash cho firefox thật
> không biết lấy file loại nào và muốn thử google chrome nhưng chưa
> biết cài sao. Em đang mò thử đây.

Lạc đề rồi.

$ pacman -S flashplugin chromium

> Vào 08:33 Ngày 23 tháng 10 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > On Sun, 23 Oct 2011 00:31:20 +0700
> > Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:
> >
> > > Thử lại thấy tốc độ vào mạng chậm, không biết làm sao nhanh hơn
> > > (so tốc độ với windows).
> >
> > Thử dùng chương trình nào đó đo tốc độ xem. Đo vài lần chứ ... mạng
> > Vn mà , chẳng biết đâu mà lần :D
> >
> > --
> > Anh Ky Huynh @ ICT
> > Registered Linux User #392115
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >
> 
> 
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115