[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngHi,

Mình muốn bật một ứng dụng 10 phút sau khi hệ thống khởi động lại

  Khởi động máy
        .... {10 phút sau}
            ... chạy ứng dụng

Có cách nào thiết lập với @[email protected] không? Mình nghĩ tới cách dùng @[email protected]
với một wrapper cho ứng dụng, nhưng đang thắc mắc là có cách nào hiệu
quả hơn để tiện quản lý!!

Cảm ơn nhiều/

-- 
Anh K. Huynh
System administrator