[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch ở vị trí thứ 6 trong distrowatch.comHi,

Hòa chung niềm vui Việt Nam có Hạ Long trong danh sách kỳ quan mới của
thế giới, mình điểm lại rank của Arch Linux trong mấy năm qua ở
distrowatch.com: 

* 2004, 2005, 2006: thứ 21, 22
* 2007: thứ 19
* 2008: thứ 17
* 2009: thứ 10
* 2010: thứ 9
* 2011: thứ 6

Cứ đà này thì chẳng bao lâu Arch sẽ soán ngôi của Mint (thứ 1 hiện
nay), Ubuntu, Fedora, OpenSUSE và Debian thôi :P

^_^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator