[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Arch ở vị trí thứ 6 trong distrowatch.comOn Mon, 14 Nov 2011 11:55:16 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hòa chung niềm vui Việt Nam có Hạ Long trong danh sách kỳ quan mới của
> thế giới, mình điểm lại rank của Arch Linux trong mấy năm qua ở
> distrowatch.com: 
> 
> * 2004, 2005, 2006: thứ 21, 22

Nhân tiện, năm 2005 là năm mình bắt đầu dùng Arch. Đến năm 2009 mình
chuyển qua dùng FreeBSD trong chừng 1 năm, sau chuyển về Arch tiếp :)
(Do các máy tính laptop nhỏ nhỏ dùng với FreeBSD rất vất vả.) Cái hình
vẽ mấy hồi vẫn còn đây

   http://www.flickr.com/photos/xkyanh/2507997575/in/photostream/

Còn bạn thì sao ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator