[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Nov 14, 2011 at 11:44am, Anh K. Huynh wrote:
> Hi,
> 
> Mình muốn bật một ứng dụng 10 phút sau khi hệ thống khởi động lại
> 
>  Khởi động máy
>        .... {10 phút sau}
>            ... chạy ứng dụng
> 
> Có cách nào thiết lập với @[email protected] không? Mình nghĩ tới cách dùng @[email protected]
> với một wrapper cho ứng dụng, nhưng đang thắc mắc là có cách nào hiệu
> quả hơn để tiện quản lý!!
> 
Dùng "at" được không bác?

Hoang

-- 
Recursion is the root of computation since it trades description for time.
_  /|
\'o.O'
=(___)=
  U