[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Mon, 14 Nov 2011 12:25:10 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Dùng "at" được không bác?

Ah, quên. Cảm ơn bác. Để đọc lại "man" nó xem.

Hồi xưa có dùng "at", nhưng khổ nỗi thế này: ví dụ, buổi tối mình nghe
nhạc, mình đặt cho "at" tắt máy sau 30 phút. Nhưng nửa chừng (chưa tới
30 phút) cúp điện, sáng hôm sau bật máy lên thì ngồi một chặp máy tự
tắt: Té ra là "at" nó nổi hứng, còn nhớ chuyện hôm qua nó chưa làm
được :D Từ khi biết nó rối vậy thì ít nghĩ tới nó nữa ...

-- 
Anh K. Huynh
System administrator