[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Mon, 14 Nov 2011 12:35:07 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > Dùng "at" được không bác?
> > 
> at now + 10 minutes -f <script>

Không có gì phải phàn nàn :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator