[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinux] Config VNC server to start a xfce4 sessionOn Thu, 17 Nov 2011 17:15:30 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Hi all,
> 
> Mình dùng *tightvnc* để chạy 1 server VNC trên em Arch, nhưng lại gặp
> vấn đề config để có thể load 1 *xfce4 session* lúc startup.
> Hiện tại, mình add vào *$HOME/.vnc/xstartup* như thế này:
> 
> *#!/bin/sh*
> *unset SESSION_MANAGER*
> *exec /etc/X11/xinit/xinitrc*
> *xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &*
> 
> Nhưng lúc connect  vào thì chỉ là *xterm* và một màn hình trống trơn.

Mình nghĩ là đúng rồi mà. Vì trong @/etc/X11/xinit/[email protected] chưa có đặc
biệt đâu.

> Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình vụ config này cái!

Thường thì muốn nạp xfce4-session bạn dùng @[email protected] (theo mình
nhớ.) Bạn có thể soạn thảo tập tin @~/[email protected] và thay vì

  @exec /etc/X11/xinit/[email protected]

bạn có thể dùng @exec ~/[email protected]; trong tập tin này bạn có thể để tùy
ý các chương trình cần chạy lúc vào X.

Lần cuối cùng mình cài đặt và làm việc với vnc/linux là cách đây chừng
3 tháng, thật là khủng khiếp. Cuối cùng mình chuyển qua dùng freenx
(server) và nxclient. Bạn có thể tìm trên wiki tài liệu hướng dẫn chi
tiết. Freenx có thể làm những cái tuyệt chiêu hơn vnc nhiều nhé^^.

Good luck.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator