[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinux] Config VNC server to start a xfce4 sessionCảm ơn bạn, mình config được rồi!
File $HOME/.xinitrc
#!/bin/sh
exec ck-launch-session dbus-launch --exit-with-session startxfce4

File $HOME/.vnc/xstartup
#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
exec $HOME/.xinitrc

chmod +x $HOME/.xinitrc

Ngoài ra còn phải install mấy packages sau nữa thì phải (Vì hôm trước mình cũng đã add startxfce4 vào xstartup nhưng ko có kết quả)

sudo pacman-S xorg-fonts-misc xorg-fonts-75dpi xorg-fonts-100dpi xorg-fonts-type1

Mấy thằng freenxnxclient mình xem sẽ tìm hiểu! Cảm ơn bạn đã suggest!

-Anh Pham2011/11/17 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 17 Nov 2011 17:15:30 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Hi all,
>
> Mình dùng *tightvnc* để chạy 1 server VNC trên em Arch, nhưng lại gặp
> vấn đề config để có thể load 1 *xfce4 session* lúc startup.
> Hiện tại, mình add vào *$HOME/.vnc/xstartup* như thế này:
>
> *#!/bin/sh*
> *unset SESSION_MANAGER*
> *exec /etc/X11/xinit/xinitrc*
> *xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &*
>
> Nhưng lúc connect  vào thì chỉ là *xterm* và một màn hình trống trơn.

Mình nghĩ là đúng rồi mà. Vì trong @/etc/X11/xinit/[email protected] chưa có đặc
biệt đâu.

> Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình vụ config này cái!

Thường thì muốn nạp xfce4-session bạn dùng @[email protected] (theo mình
nhớ.) Bạn có thể soạn thảo tập tin @~/[email protected] và thay vì

 @exec /etc/X11/xinit/[email protected]

bạn có thể dùng @exec ~/[email protected]; trong tập tin này bạn có thể để tùy
ý các chương trình cần chạy lúc vào X.

Lần cuối cùng mình cài đặt và làm việc với vnc/linux là cách đây chừng
3 tháng, thật là khủng khiếp. Cuối cùng mình chuyển qua dùng freenx
(server) và nxclient. Bạn có thể tìm trên wiki tài liệu hướng dẫn chi
tiết. Freenx có thể làm những cái tuyệt chiêu hơn vnc nhiều nhé^^.

Good luck.

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn