[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Sun, 27 Nov 2011 01:52:52 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> 
> Nếu may vào ngày rỗi thì em đi ngay. Nhưng chắc chỉ lên *nghe* thôi
> chứ không đủ trình. Sẵn tiện có vài vấn đề nhờ giải đáp hộ luôn :).

Hoan nghênh^^

> P/s Không thi đấu cũng được chứ anh nhỉ. 3 cái khoản đó em chịu cả.

:) Nếu đủ người thi thì thi. Không thì đấu game cho vui, không vấn đề
gì. Phần cài Arch thì có thể chuẩn bị hoặc cài trên máy ảo trước để tua
lại. Cài Arch thật ra cũng lâu, nhưng chuẩn bị tốt thì chừng 10 - 15
phút là có được vài thứ để xài :P

> Cài Arch có 1 lần từ đó tới giờ và nhớ lúc đó hì hục như thế nào. Giờ
> chỉ có dùng thôi. Viết script hay bảo mât thì bó tay.

Script là bắt đầu từ một bài toán thực tế: cần gửi thư chúc mừng tết
tới bạn bè. Nếu khá khó thì mình sẽ trao đổi trước hoặc để mở cho những
lần sau.

Cuộc gặp mặt là rất mở. Các bạn cứ góp ý để nó thích hợp với số đông
càng tốt.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115