[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngem dùng lệnh at thì nó báo câu an2y rất vui đã gg vẫn chưa giải quyết
được :(
at 10:10 today
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> echo "hi"
at> <EOT>
job 5 at Sun Nov 27 10:10:00 2011
Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?


On Nov 15, 11:14 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> On Mon, 14 Nov 2011 12:35:07 +0700
>
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> > > Dùng "at" được không bác?
>
> > at now + 10 minutes -f <script>
>
> Không có gì phải phàn nàn :D
>
> --
> Anh K. Huynh
> System administrator