[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn 11/27/2011 10:08 AM, NgoHuy wrote:
em dùng lệnh at thì nó báo câu an2y rất vui đã gg vẫn chưa giải quyết
được :(
at 10:10 today
warning: commands will be executed using /bin/sh
at>  echo "hi"
at>  <EOT>
job 5 at Sun Nov 27 10:10:00 2011
Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?


On Nov 15, 11:14 am, "Anh K. Huynh"<[email protected]>  wrote:
On Mon, 14 Nov 2011 12:35:07 +0700

Hoang Tran<[email protected]>  wrote:
Dùng "at" được không bác?
at now + 10 minutes -f<script>
Không có gì phải phàn nàn :D

--
Anh K. Huynh
System administrator
thông báo em đã solved được vấn đề cần sudo atd trước không phải atd :D

--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !