[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Sun, 27 Nov 2011 11:20:07 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> vậy bác cho em hỏi thêm câu cuối là những lệnh thế nào nó sẽ thực thi 
> vậy, em đã thử với lệnh gnome-terminal nhưng có vẻ nó cũng không mở
> cho em :(

 Lệnh nào nó cũng chạy thôi. Vấn đề là lệnh đó nó chạy thế nào và nó
 hiện ra kết quả bạn xem thế nào thôi. 

Gnome-terminal là sẽ hiện kết quả ở một cửa sổ (X-client). Bạn tìm cách
chạy một ứng dụng đồ họa (ví dụ Skype) ở một user khác thì sẽ hiểu.
Trên wiki của Arch có bài nói về Skype có thể áp dụng với nhiều ứng
dụng khác.


-- 
Anh K. Huynh
System administrator