[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Gặp mặt những bạn dùng Archđạt gạch ;)) hi vọng em không bị bận bất đắc kì tử :D

On Nov 27, 6:06 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> On Sun, 27 Nov 2011 01:52:52 +0700
> "Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:
>
>
>
> > Nếu may vào ngày rỗi thì em đi ngay. Nhưng chắc chỉ lên *nghe* thôi
> > chứ không đủ trình. Sẵn tiện có vài vấn đề nhờ giải đáp hộ luôn :).
>
> Hoan nghênh^^
>
> > P/s Không thi đấu cũng được chứ anh nhỉ. 3 cái khoản đó em chịu cả.
>
> :) Nếu đủ người thi thì thi. Không thì đấu game cho vui, không vấn đề
> gì. Phần cài Arch thì có thể chuẩn bị hoặc cài trên máy ảo trước để tua
> lại. Cài Arch thật ra cũng lâu, nhưng chuẩn bị tốt thì chừng 10 - 15
> phút là có được vài thứ để xài :P
>
> > Cài Arch có 1 lần từ đó tới giờ và nhớ lúc đó hì hục như thế nào. Giờ
> > chỉ có dùng thôi. Viết script hay bảo mât thì bó tay.
>
> Script là bắt đầu từ một bài toán thực tế: cần gửi thư chúc mừng tết
> tới bạn bè. Nếu khá khó thì mình sẽ trao đổi trước hoặc để mở cho những
> lần sau.
>
> Cuộc gặp mặt là rất mở. Các bạn cứ góp ý để nó thích hợp với số đông
> càng tốt.
>
> Chúc vui,
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115