[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Sun, 27 Nov 2011 01:52:52 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> Nếu may vào ngày rỗi thì em đi ngay. Nhưng chắc chỉ lên *nghe* thôi.

Chiều thứ Ba ngày 3/12/2011 các bạn nhé, 3h chiều. Địa điểm sẽ thông
báo sau.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115