[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn 11/27/2011 04:25 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Sun, 27 Nov 2011 01:52:52 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn"<[email protected]>  wrote:

Nếu may vào ngày rỗi thì em đi ngay. Nhưng chắc chỉ lên *nghe* thôi.
Chiều thứ Ba ngày 3/12/2011 các bạn nhé, 3h chiều. Địa điểm sẽ thông
báo sau.

thư năm được không anh thứ ba em đi học rồi ah :(
lịch của em là rảnh thứ chiều thứ 5 thứ 7 và cn

--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !