[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Sun, 27 Nov 2011 16:28:30 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 11/27/2011 04:25 PM, Anh K. Huynh wrote:
> > On Sun, 27 Nov 2011 01:52:52 +0700
> > "Doan, ( HCM )Lương Văn"<[email protected]>  wrote:
> >
> >> Nếu may vào ngày rỗi thì em đi ngay. Nhưng chắc chỉ lên *nghe*
> >> thôi.
> > Chiều thứ Ba ngày 3/12/2011 các bạn nhé, 3h chiều. Địa điểm sẽ thông
> > báo sau.
> >
> thư năm được không anh thứ ba em đi học rồi ah :(
> lịch của em là rảnh thứ chiều thứ 5 thứ 7 và cn

ôi, 3h chiều thứ 7 ngày 3/12/2011. Mình ghi sao thành thứ Ba. Xin lỗi
các bạn!


-- 
Anh K. Huynh
System administrator