[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Sun, 27 Nov 2011 16:43:55 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Híc đúng vào dịp mình đang đầu với thi cử :(. Nếu sắp xếp được thời
> gian em sẽ lên. Cơ mà lên *hóng* thôi vì hết mùa này em mới chuyển
> sang xài thử Arch. Tới *hóng* về để chuyển đổi nhá a[?]

Tranh thủ đi nhé!. Bạn thuộc nhóm A3 nhé :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115