[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng Arch2011/11/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 27 Nov 2011 16:28:30 +0700
 ôi, 3h chiều thứ 7 ngày 3/12/2011. Mình ghi sao thành thứ Ba. Xin lỗi
các bạn!

3/12 thì phải chờ lịch của 2 cái nữa xem thử mới đi được ko hix :(.
Mà đợt này nếu nhiều người tham dự mình bàn lại vụ làm áo đi anh :P. Em thấy bên aothun.vn làm áo cũng được, áo vải khá tốt. Nhóm tình nguyện của em vừa đặt làm áo sll ở đó.