[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Mon, 28 Nov 2011 07:51:32 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> 2011/11/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Sun, 27 Nov 2011 16:28:30 +0700
> >  ôi, 3h chiều thứ 7 ngày 3/12/2011. Mình ghi sao thành thứ Ba. Xin
> > lỗi các bạn!
> >
> 
> 3/12 thì phải chờ lịch của 2 cái nữa xem thử mới đi được ko hix :(.
> Mà đợt này nếu nhiều người tham dự mình bàn lại vụ làm áo đi anh :P.
> Em thấy bên aothun.vn làm áo cũng được, áo vải khá tốt. Nhóm tình
> nguyện của em vừa đặt làm áo sll ở đó.
> 

Bận rộn thế :) Thu xếp đi cho vui nhé. ^^

Sẽ bàn về vụ làm áo tại buổi gặp mặt đó.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator