[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng Arch> > còn chuyện cài
> > Arch, có ông nào ngon thì configure con Nvidia 520MX dùm tui cái đi,
> > tui cày cả tháng rồi mà không xong. Đang tính bán lại con Asus mới
> > mua để chuyền sang ATI vì không thể dùng Arch trên nó.
> 
>   Haha, nhiều bạn cũng khóc với Nvidia rồi ^^
> 
Oops, thế mà em lại mê Nvidia vì giờ đang dùng Quadro NVS 160M. Đến nỗi 
sau này mua laptop mới thì cũng chọn nvidia mà chơi :-)

Hoang

-- 
PLUG IT IN!!!
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U