[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn 12/01/2011 09:56 PM, Doan, ( HCM )Lương Văn wrote:
Tình hình là em không đi được rồi. Hóng tường thuật và ảnh từ anh Kỳ
Anh vậy :)
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
ack ack em đang hóng gặp bác Đoan :(
cho em hỏi luôn về nơi gặp mặt, giờ em vẫn chưa thấy confirm nơi chốn em ở Hóc Môn nên cần đi sớm :D
--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !