[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Thu, 1 Dec 2011 21:56:31 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> Tình hình là em không đi được rồi. Hóng tường thuật và ảnh từ anh Kỳ
> Anh vậy :)
> 
 
Buồn vậy ta :( Có mấy người chứ mấy :P Có xoay xở trước hay sau đó được
không, mọi người có thể đợi :D 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115