[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt những bạn dùng ArchOn Thu, 01 Dec 2011 21:57:14 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 12/01/2011 09:56 PM, Doan, ( HCM )Lương Văn wrote:
> >
> > Tình hình là em không đi được rồi. Hóng tường thuật và ảnh từ anh
> > Kỳ Anh vậy :)
> > -- 
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ack ack em đang hóng gặp bác Đoan :(
> cho em hỏi luôn về nơi gặp mặt, giờ em vẫn chưa thấy confirm nơi chốn
> em ở Hóc Môn nên cần đi sớm :D
> 

Chỗ thì có rồi, chỉ là chưa coogn bố. Nhưng nghe bạn ở Hóc Môn lên thì
mình sẽ dịch địa điểm để tiện. Một nơi nào đó giữa quận 8 và hóc môn :D
Lúc nào cũng gần nhà mình cả :D 

Mình sẽ công bố địa điểm vào ngày mai (buổi chiều hoặc tối). Ráng chờ
tin mình nhé. 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115