[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] offline arch: thời gian, địa điểm

2011/12/3 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 3 Dec 2011 18:46:54 +0700
 
Hôm nay và ngày mai mình bận túi bụi, tối mai sẽ dành thời gian viết
report và tải hình lên. Mọi người chờ nhé.
Chờ đây anh. Hix chiều đến 5h30 mới xong :(, tưởng đâu cỡ 4h còn dạo qua tí.