[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn]On Sun, 4 Dec 2011 20:39:20 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Giao dien da cai roi. Nhung go bo dau thi chua duoc
> 


Hiếu ơi Hiếu trả lời vào chủ đề cũ nhé, để mọi người tiện theo dõi.


--
I will not forget you.