[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Dec 05, 2011 at 09:24am, Doan, ( HCM )Lương Văn wrote:
> Èo không bác nào xài dwm (dynamic window manager) với em à, trung thành với
hì cũng đang tính lúc nào rảnh qua dwm chơi :-) 

> Đã lightweight thì xài luôn login manager là SLiM cho dễ, trước có xài 
> nó,
> giờ thì vứt luôn login manager rồi. Thấy ko cần thiết.
hồi trước /me cũng dùng SLiM, sau một thời gian thấy lỗi nhiều quá rồi 
bỏ luôn. Trick này có trên arch wiki 
https://wiki.archlinux.org/index.php/Start_X_at_Boot
> Nếu bàn thêm về các ứng dụng nền curl chạy trên terminal thì mc cũng là một
> file manager đáng để dùng và mpd+ncmpcpp là một trình nghe và quản lí nhạc
> rất tốt (đang dùng cả 2 thằng này). 
+1 cho mpd+ncmpcpp
+1 cho ranger thay vì mc 

Hoang
-- 
IOT trap -- core dumped
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U