[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Mon, 5 Dec 2011 09:44:45 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > 
> > Bạn An là nhà tài trợ chính cho buổi offline hôm nay. ^^ Thật ra là
> > vì là thư ký mà cố tình đi muộn 70 phút ủng hộ anh em. Luật đã đặt
> > ra rồi, mỗi phút trễ là 2 ngàn. Tàn tiệc mỗi người chỉ phải góp 20
> > ngàn tiền nước uống trong tổng chi phí 254 ngàn, còn lại An trả
> > hết. Thú thật là mình chưa bao giờ uống nước ngon và chi phí hợp lý
> > như bữa offline này. Các bạn cùng cảm ơn nhà tài trợ An rất nhiều ^^
> > 
> Nhớ ra hôm đó vội về sớm chưa trả tiền haha 

Không sao bác, có An tài trợ rồi, có thêm bác thì mọi người bớt được
1,2 ngàn thôi =))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115