[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksHa ha...bữa đó mà tui đi trễ là tui bắt đền bác Kỳ Anh rồi, thông báo sát nút quá làm sao mà xoay xở kịp chứ?

Không thấy ai nói gì về 2 cái laptop tui mới đề cập ở mail trước nhi?